مسعود رهگذر

مسعود رهگذر

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084910
اتاق : 1-406
Scopus
  • 842 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1631 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • سرپرست آزمایشگاه پایگاه داده،مهندسی نرم افزار، سیستم عامل و شبکه 1380←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریس 6 ، کامپیوتر نرم افزار

1361 ← 1365

M.S ، پاریس 6 ، کامپیوتر نرم افزار

1359 ← 1361

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

کلمات کلیدی