رسول افضلی

رسول افضلی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 61112591
Google Scholar
  • 54 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مدیر گروه 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی