محمد تقی رفیعی

محمد تقی رفیعی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده حقوق
شماره تماس : 02536166284
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دهلی ، حقوق

1377 ← 1381

فعالیت های علمی