محمد تقی رفیعی

محمد تقی رفیعی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده حقوق
شماره تماس : 02536166284
اتاق : -
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دهلی ، حقوق

1377 ← 1381

فعالیت های علمی