ناهید پوررستمی

ناهید پوررستمی

مرتبه علمی : استادیار
 • عضو کمیته ارزیابی آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی غیر هیات علمی و سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری
 • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم
 • عضو شورای تحول اداری وزارت علوم
 • رئیس کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی
 • عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
 • نائب رئیس کارگروه منابع و اقتصاد آموزش عالی تدوین برنامه ششم توسعه
 • عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن ایرانی مطالعات جهان
 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش دانشگاه اخلاق مدار
 • عضو کمیته علمی همایش ملی بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران، تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست ها
دانشکده مطالعات جهان
Google Scholar
 • 24 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش دانشگاه اخلاق مدار 1400←…
 • عضو کمیت ارزیابی کیفیت دانشکده مطالعات جهان 1399←1400
 • عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن ایرانی مطالعات جهان 1395←…
 • نائب رئیس کارگروه منابع و اقتصاد آموزش عالی تدوین برنامه ششم توسعه 1394←…
 • عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی 1394←…
 • رئیس کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی 1394←…
 • عضو شورای تحول اداری وزارت علوم 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، رشته اقتصاد با گرایش‌های اقتصاد پولی و اقتصاد سنجی

1381 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، اقتصاد

1373 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصادی

1369 ← 1378

کلمات کلیدی