کامبیز پورطهماسی

کامبیز پورطهماسی،

استاد
علوم و صنایع چوب و کاغذ
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 244 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 511 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، چوب شناسی وصنایع چوب

1375 ← 1380

M.Sc ، تهران ، چوب شناسی وصنایع چوب

1373 ← 1375

کارشناسی ، تهران ، چوب شناسی وصنایع چوب

1369 ← 1373

فعالیت های علمی