مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال

 • عضو کمیته داوران پژوهش سال 91 انجمن مدیریت پروژه ایران
 • عضو کمیته داوران مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • عضو کمیته داوران پژوهش سال 94 انجمن مدیریت پروژه ایران
 • معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا
 • دوره آشنایی با دستورالعمل شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان کالا و خدمات
 • مصاحبه دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
تکنولوژی
اتاق : 305
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 34 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 327 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه پژوهش های کاربردی، ارتباط با صنعت و نهادهای اجرایی 1400←1400
 • مصاحبه دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت 1399←…
 • دوره آشنایی با دستورالعمل شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان کالا و خدمات 1399←…
 • معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا 1396←…
 • عضو کمیته داوران پژوهش سال 94 انجمن مدیریت پروژه ایران 1395←…
 • مسئول گروه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه مجازی 1395←1396
 • عضو کمیته داوران مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 1394←…
 • عضو کمیته راهبردی طرح عامل چهارم شهرداری تهران در پردیس هنرهای زیبا 1393←1394
 • عضو کمیته داوران مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 1393←1393
 • عضو کمیته داوران مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 1392←1392
 • عضو کمیته داوران مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 1391←1391
 • مسئول دوره مجازی مدیریت پروژه و ساخت 1391←1395
 • عضو کمیته داوران پژوهش سال 91 انجمن مدیریت پروژه ایران 1391←…
 • عضو کمیته داوران مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 1390←1390
 • عضو هیئت مدیره شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران 1389←1395
 • مدیر عامل شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، علم و صنعت ایران ، عمران - مدیریت ساخت

… ← 1379

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، مهندسی عمران

… ← 1377

Ph.D ، علم و صنعت ایران ، عمران - مدیریت ساخت

1381 ← 1387

فعالیت های علمی