اعضای هیات علمی

حمید پاداش زیوه

حمید پاداش زیوه،

دانشیار
  • دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ICE2018
دانشکده کارآفرینی
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 146 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ICE2018 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

1386 ← 1392

فعالیت های علمی