امید فرجی

امید فرجی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166670
اتاق : 407
Scopus
 • 11 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 112 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 

افتخارات:

برنده جایزه بهترین عضو هیات علمی جوان حسابداری ایران در سال 1400 ( نشان علمی دکتر ثقفی)

برنده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد نخبگان ایران برای اعضای هیات علمی جوان در سال 1400

رتبه یک آزمون ورودی دکتری حسابداری دانشگاه تهران در سال 1391

 


 • مهارت های فعالیت های بین المللی 1400←1400
 • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1400←1400
 • مربیگری و تسهیل گری 1400←1400
 • سواد رسانه و اطلاعات 1400←1400
 • مهارت های یادگیری و یادهی 1400←1400
 • شناسایی مشکلات هیجانی رفتاری دانشجویان 1400←1400
 • مدیریت اثر پژوهشی 1400←1400
 • مهارت های ارتباطی و تربیتی 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت ، حسابداری

1391 ← 1396

M.S ، دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت ، حسابداری

1388 ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه قم ، حسابداری

1384 ← 1388

فعالیت های علمی