امید فرجی

امید فرجی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166670
اتاق : 407
Scopus
  • 10 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 78 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • بهداشت و سلامت در محیط کار 1400←1400
  • تفکر انتقادی 1400←1400
  • اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت ، حسابداری

1391 ← 1396

M.S ، دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت ، حسابداری

1388 ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه قم ، حسابداری

1384 ← 1388

فعالیت های علمی