محمود امید

محمود امید،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی ماشینهای‌ کشاورزی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 09123611832
Scopus
  • 6609 ارجاعات
  • 49 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 11863 ارجاعات
  • 60 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، الکترو ارتباطات ، برق-الکترونیک

1373 ← 1376

M.S ، الکترو ارتباطات ، برق-الکترونیک

1371 ← 1373

کارشناسی ، نیو کاسل ، برق-الکترونیک

1365 ← 1369

کلمات کلیدی