سیدامید فاطمی

سیدامید فاطمی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضویت در کمیته تحول دیجیتال انجمن دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه (AUAP)
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 88981871
اتاق : 2-608
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 408 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 726 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • استارت آپ های دانشگاهی 1400←1400
 • عضویت در کمیته تحول دیجیتال انجمن دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه (AUAP) 1400←…
 • آشنائی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه 1399←1399
 • رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران 1398←1400
 • رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران 1398←1400
 • رییس مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اوتاوا ، برق و کامپیوتر

1372 ← 1378

M.S ، دانشگاه تهران - دانشکده فنی ، برق و الکترونیک

1368 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران - دانشکده فنی ، برق و الکترونیک

1364 ← 1368

کلمات کلیدی