سیدامید فاطمی

سیدامید فاطمی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 88981871
اتاق : 2-608
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 343 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 657 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اوتاوا ، برق و کامپیوتر

1372 ← 1378

M.S ، دانشگاه تهران - دانشکده فنی ، برق و الکترونیک

1368 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران - دانشکده فنی ، برق و الکترونیک

1364 ← 1368

فعالیت های علمی