رضا نوری

رضا نوری،

استادیار
 • رییس اداره پذیرش پردیس بین الملل کیش
 • رییس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
 • عضویت شورای کمیته انضباطی پردیس کیش
 • عضو شورای سیاست گذاری بین المللی شدن پردیس کیش دانشگاه تهران
 • رییس اداره آموزش پردیس کیش دانشگاه تهران
 • قائم مقام معاون آموزشی پردیس کیش دانشگاه تهران
 • هیئت رییسه پنل فیزیولوژی ورزش
 • مشاور رییس
پردیس بین المللی کیش / علوم اجتماعی و رفتاری
Scopus
 • 121 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 488 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

 • مشاور رییس 1397←…
 • هیئت رییسه پنل فیزیولوژی ورزش 1395←…
 • قائم مقام معاون آموزشی پردیس کیش دانشگاه تهران 1394←…
 • رییس اداره آموزش پردیس کیش دانشگاه تهران 1394←…
 • عضو شورای سیاست گذاری بین المللی شدن پردیس کیش دانشگاه تهران 1394←…
 • عضو کارگروه سرطان و ورزش پژوهشگاه علوم ورزشی 1393←1400
 • عضویت شورای کمیته انضباطی پردیس کیش 1393←…
 • رییس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی 1393←…
 • رییس اداره پذیرش پردیس بین الملل کیش 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه گیلان ، فیزیولوژی ورزش

… ←

فعالیت های علمی