ناصر سلطانی

ناصر سلطانی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 503 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایالتی آیوا ، مهندسی مکانیک

1364 ← 1368

M.S ، اکلاهما ، مهندسی مکانیک

1361 ← 1364

کارشناسی ، اکلاهما ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1361

فعالیت های علمی