ناصر سلطانی

ناصر سلطانی،

استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 261 ارجاعات
  • 11 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایالتی آیوا ، مهندسی مکانیک

1364 ← 1368

M.Sc ، اکلاهما ، مهندسی مکانیک

1361 ← 1364

کارشناسی ، اکلاهما ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1361

فعالیت های علمی