علیرضا نورپور

علیرضا نورپور،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

1379 ← 1385

M.Sc ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

1376 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه مازندران ، مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

1371 ← 1375

فعالیت های علمی