سیداحمد سادات نوری

سیداحمد سادات نوری،

استاد
 • ، داوری پایان نامه دانشجوی دکتری اقای سید مصطفی حسینی مزینانی
 • ، عضو هیات علمی وابسته دانشکده علوم و فنون نوین
 • ، نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی در دفاع دانشجوی دکتری اقای شهرام دشتی
 • ، داوری پایان نامه
 • ، مسئول کارگروه تجاری سازی پروژهای کاربردی
 • ، نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی در دفاع دانشجوی دکتری خانم سمانه متقی
 • ، نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی
 • ، عضویت در کارگروه فلسفه و علوم زیستی
 • ، عضویت در کمیته اجرایی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
 • ، عضویت در شورای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهر
 • ، داوری کتاب
 • ، داوری کتاب
 • ، استاد داور پایان نامه دکتری
 • ، استاد داور در جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری اقای مسلم عبدی
 • ، استاد داور در جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری خانم اتنا شادمهر
 • ، استاد داور پایان نامه دکتری
 • ، داوری پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا نقی پور
 • ، استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد
 • ، داوری پایان نامه دانشجوی دکتری خانم ندا جوادیان
 • ، داوری کتاب طرحهای اماری در علوم منابع طبیعی
 • ، مدیرگروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
 • ، همکاری در طرح بروزرسانی سند زیست فناوری
 • ، داوری کتاب امار ریاضی و نرم افزار ها
 • ، مشاوردانشجوی دکتری داود افیونی
 • ، داوری کتاب برتر بیست وچهارمین دوره گزینش کتاب سال دانشگاهی
 • ، داور جلسه ارتقا دکتر دهقانی
 • ، ثبت اختراع
 • ، نماینده تحصیلات تکمیلی
 • ، استاد داور پایان نامه دکتری مسلم عبدی
 • ، پروژه بازنگری سند ملی زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران
 • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 • ، مدیر گروه آموزشی علوم زراعی و اصلاح نباتات
 • ، مسئول کمیته علوم زراعی و اصلاح نباتات دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
 • ، شرکت در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری
 • ، هم اندیشی اساتید با عنوان انقلاب اسلامی ایران و مقایسه با جریان های فعال منطقه
 • ، عضو هیات تحریریه نشریه فناوری تولیدات گیاهی
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 181 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، عضو هیات تحریریه نشریه فناوری تولیدات گیاهی 1398←1400
 • ، هم اندیشی اساتید با عنوان انقلاب اسلامی ایران و مقایسه با جریان های فعال منطقه 1396←…
 • ، شرکت در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری 1396←…
 • ، مسئول کمیته علوم زراعی و اصلاح نباتات دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 1396←…
 • ، مدیر گروه آموزشی علوم زراعی و اصلاح نباتات 1396←…
 • ، مدیر گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات 1396←1398
 • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1395←…
 • ، پروژه بازنگری سند ملی زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران 1395←…
 • ، استاد داور پایان نامه دکتری مسلم عبدی 1395←…
 • ، نماینده تحصیلات تکمیلی 1394←…
 • ، ثبت اختراع 1394←…
 • ، داور جلسه ارتقا دکتر دهقانی 1394←…
 • ، داوری کتاب برتر بیست وچهارمین دوره گزینش کتاب سال دانشگاهی 1394←…
 • ، مشاوردانشجوی دکتری داود افیونی 1394←…
 • ، داوری کتاب امار ریاضی و نرم افزار ها 1394←…
 • ، همکاری در طرح بروزرسانی سند زیست فناوری 1394←…
 • ، مدیرگروه علوم زراعی و اصلاح نباتات 1393←…
 • ، داوری کتاب طرحهای اماری در علوم منابع طبیعی 1393←…
 • ، داوری پایان نامه دانشجوی دکتری خانم ندا جوادیان 1393←…
 • ، داوری پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا نقی پور 1392←…
 • ، استاد داور در جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری خانم اتنا شادمهر 1392←…
 • ، استاد داور در جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری اقای مسلم عبدی 1392←…
 • ، داوری کتاب 1392←…
 • ، عضویت در کمیته اجرایی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران 1392←…
 • ، عضو هیات علمی وابسته دانشکده علوم و فنون نوین 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه لیورپول ، ژنتیک واصلاح نباتات

1374 ← 1378

کارشناسی ارشد ، آکادمی کشاورزی مسکو ، ژنتیک واصلاح نباتات

1371 ← 1373

فعالیت های علمی