احمد نوحه گر

احمد نوحه گر،

استاد
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 16 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی