ناصر معصومی

ناصر معصومی،

استاد
 • رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک
 • استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084356
اتاق : 1-204
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 591 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
 • 888 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

 • سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1397←1399
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1397←1399
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1395←1397
 • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه 1394←1398
 • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه 1394←1397
 • سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1394←1396
 • رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران 1393←1394
 • معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1393←1394
 • استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1393←…
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1393←1395
 • رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک 1392←…
 • رئیس مرکز مطالعات و توسعه ایده و آینده پژوهی دانشگاه تهران 1384←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه واترلو ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1375 ← 1381

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1362 ← 1367

فعالیت های علمی