ناصر معصومی

ناصر معصومی

مرتبه علمی : استاد
 • رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک
 • استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضو کمیته تشخیص صلاحیت داوران پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مشاور رئیس پارک فاوا در امور بین المللی و توسعه نظام ارزیابی و داوری (پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات)
 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تأکید بر پایداری و دیجیتالی سازی کسب و کارها
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084356
اتاق : 1-204
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 1410 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 1363 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تأکید بر پایداری و دیجیتالی سازی کسب و کارها 1401←…
 • سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1399←1401
 • مشاور رئیس پارک فاوا در امور بین المللی و توسعه نظام ارزیابی و داوری (پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات) 1399←1410
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1399←1401
 • عضو کمیته تشخیص صلاحیت داوران پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات 1399←1410
 • سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1397←1399
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1397←1399
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1395←1397
 • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه 1394←1398
 • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه 1394←1397
 • سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1394←1396
 • رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران 1393←1394
 • معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1393←1394
 • استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1393←…
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1393←1395
 • رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک 1392←…
 • رئیس مرکز مطالعات و توسعه ایده و آینده پژوهی دانشگاه تهران 1384←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واترلو ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1375 ← 1381

M.S ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1362 ← 1367

کلمات کلیدی