امیر نیاسری نسلجی

امیر نیاسری نسلجی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تماس : 02161117100
Scopus
  • 1029 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، University of Queensland ، دامپزشکی

1372 ← 1373

Ph.D ، دانشگاه کوئینزلند ، دامپزشکی

1370 ← 1374

Diplomat ، دانشگاه کوئینزلند ، دامپزشکی

1369 ← 1371

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1362 ← 1366

فعالیت های علمی