ناصر حاجی زاده ذاکر

ناصر حاجی زاده ذاکر،

دانشیار
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • هیات ممیزه مشترک پژوهشگاه های بین المللی زلزله شناسی، دانش های بنیادی، اقیانوس شناسی و هوافضا ، عضویت در هیات ممیزه مشترک پژوهشگاه های بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دانش های بنیادی، اقیانوس شناسی و هوا فضا 1394←1396
  • دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ، عضویت در کمیته تخصصی علوم و فنون دریا گروه میان رشته ای، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، وسترن استرالیا ، مهندسی عمران

1372 ← 1377

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، مهندسی راه و ساختمان

1354 ← 1365

فعالیت های علمی