نیما قربانی

نیما قربانی

مرتبه علمی : استاد
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : 61117479
Scopus
  • 1562 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 4554 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، ، روانشناسی بالینی

1377 ← 1377

B.S ، Tarbiate Modarres University ، روانشناسی بالینی

1376 ← 1378

Ph.D ، Tarbiate Modarres University ، روانشناسی بالینی

1375 ← 1377

Ph.D ، تربیت مدرس ، روانشناسی

1372 ← 1378

M.S ، Tarbiate Modarres University ، روانشناسی بالینی

1370 ← 1372

M.S ، تربیت مدرس ، روانشناسی

1369 ← 1373

کارشناسی ، University of Tehran ، روانشناسی بالینی

1365 ← 1369

کلمات کلیدی