محبوبه زارع مهرجردی

محبوبه زارع مهرجردی،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -
  • 10 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی