اعضای هیات علمی

محمدرضا جوادی یگانه

محمدرضا جوادی یگانه،

دانشیار
  • معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
  • 186 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1396←1397
  • عضو هیات علمی هشتمین دوره جایزه ادبی جلال آل آحمد 1394←1394
  • عضو هیات علمی هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد 1393←1393
  • رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1393←1396
  • سرپرست گرایش های نظری فرهنگی و توسعه گروه جامعه شناسی 1388←1389
  • معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1377 ← 1383

M.S ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1374 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، پژوهشگــری

1370 ← 1373

کلمات کلیدی