مهدی وصفی مرندی

مهدی وصفی مرندی،(مرحوم)

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و بیماری های پرندگان
شماره تماس : 02166923510
Scopus
  • 273 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 796 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پروفایل

  • معاونت اجرایی پردیس البرز 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه مونترال ، میکروبیولوژی و پاتولوژی

1372 ← 1376

دکتری ، دانشگاه مونترال ، میکروبیولوژی و ایمنولوژی

1371 ← 1376

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1362 ← 1368

فعالیت های علمی