مریم وراوی پور

مریم وراوی پور،

دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 86 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • سردبیری مجله علمی پژوهشی بین المللی 1397←1399
  • عضو کمیسیون کیفیت هوا 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، بنگلور ، شیمی خاک

… ←

Ph.D ، مرکز تحقیقات کشاورزی پوسا هندوستان ، شیمی خاک

… ←

کارشناسی ، دانشگاه پنجاب ، خاک شناسی

… ←

کلمات کلیدی