مریم وراوی پور

مریم وراوی پور،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : -
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • سردبیری مجله علمی پژوهشی بین المللی 1397←1399
  • عضو کمیسیون کیفیت هوا 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، بنگلور ، شیمی خاک

… ←

کارشناسی ، دانشگاه پنجاب ، خاک شناسی

… ←

دکتری ، مرکز تحقیقات کشاورزی پوسا هندوستان ، شیمی خاک

… ←

فعالیت های علمی