بهروز محمدی منفرد

بهروز محمدی منفرد،

استادیار
  • ، عضو کمیته علمی همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
مدرسی معارف(اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی) | مدرسی معارف
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضو کمیته علمی همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی