محمد دهقانی

محمد دهقانی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
Scopus
  • 65 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 107 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، عضو کمیته برگزاری کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک، و نمایشگاه خلاقیت 1396←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی