مسعود شریعت پناهی

مسعود شریعت پناهی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02161114817
اتاق : -
Scopus
  • 97 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
Google Scholar
  • 541 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

پروفایل

  • عضویت در کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397←1398
  • مسئول دوره های تحصیلی مشترک دانشکده های فنی با دانشگاه ایندیانا پردو-آمریکا 1394←1396
  • معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک 1393←1396
  • عضو کمیسیون واژه گزینی قطعات و مجموعه های خودرو فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1390←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، مهندسی مکانیک

… ← 1365

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی مکانیک

… ← 1367

دکتری ، آلبرتا ، مهندسی مکانیک

1369 ← 1374

فعالیت های علمی