مجید سرسنگی

مجید سرسنگی،

دانشیار
 • مدیرعامل خانه هنرمندان ایران
 • رییس تماشاخانه ایرانشهر
 • عضو شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
 • مدیر مسئول مجله گذار
 • عضو شورای عالی ادبیات نمایشی
 • عضو شورای داوری بخش نمایشنامه نویسی سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس
 • عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی "نامه هنرهای نمایشی"
 • عضو کمیته برگزاری آزمون دکتری تئاتر
 • عضو شورای سیاستگذاری آموزشی در سازمان بسیج هنرمندان
 • داور بخش مسابقه بین الملل سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
 • عضو شورای مرکز ملی استیژ ایران
 • عضو شورای سیاستگذاری شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایرانی
 • مدیر مسئول مجله ی "نمایشخانه"
 • عضو شورای عالی مشاوران هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
 • دبیر نخستین سمینار علمی "نقد بومی نمایش"
 • مدیر مسئول خانه هنرمندان ایران
 • مدیرعامل خانه هنرمندان ایران
 • عضو هیئت داوران آثار بخش بین الملل و مدرسان هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
 • عضو شورای سیاستگذاری مرکز تئاتر مولوی
 • نظارت بر عملکرد دانشگاه ها
 • عضو هیئت داور آثار بخش مسابقه تئاتر صحنه ای هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
 • رئیس گروه تخصصی هنر دفتر گسترش آموزش عالی
 • سرپرست کارگروه ویژه هنر
 • دبیر علمی همایش اقتصاد و هنر
 • موسس انجمن صنفی هنرمندان تئاتر
 • رییس کمیته ی تخصصی هنر
 • عضو کمیته ی مشاوران جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهیان کشور
 • عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس انجمن صنفی هنرمندان
 • رئیس هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
 • مدیرعامل موسس انجمن صنفی هنرمندان تئاتر
 • سرپرست رشته ادبیات نمایشی
 • داور مسابقه بخش بین الملل سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
 • عضو شورای سیاستگذاری سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
 • معاون فرهنگی دانشگاه تهران
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی هنرهای زیبا (ویزه نامه هنرهای نمایشی)وابسته به پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 • سرپرستی رشته ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد
 • سردبیر مجله علمی- ترویجی برگ فرهنگ وابسته به معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
 • مشاور هنری شهرداری تهران
 • ریاست هجدهمین دوره از جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران
 • دبیر علمی دومین همایش قرآن کریم و هنر
 • سردبیر نشریه ی نقدنامه ی هنر
 • سردبیر مجله گذر
 • سیاستگذاری مشاوره و بهداشت روانی دانشگاه
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی نامه هنرهای نمایشی وابسته به دانشگاه هنر
 • عضو هیئت موسس انجمن دانش آموختگان پردیس هنرهای زیبا
 • دبیر کمیسیون ماده یک دانشگاه تهران
 • مدیر مسئول مجله ی شیوه
 • عضو کمیسیون تخصصی هنر هیئت ممیزه
 • رئیس هیات داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394
 • مسئول دوره تکمیلی آموزشی رشته های ادبیات نمایشی و مطالعات تئاتر
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات
 • مسئول کمیته تخصصی رشته تئاتر دفتر آزمون سازی و و روان سنجی
 • عضو شورای سیاستگذاری موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
 • عضو حقوقی در اولین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران
 • دبیر و عضو شورای عالی انجمن خانواده و دانشگاه
 • عضو کمیته منتخب پردیس هنرهای زیبا
 • مسئول برگزاری آزمون علمی داوطلبان آزمون سراسری رشته نمایش
 • عضو هیات ممیزه مرکزی وزات علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس کمیته مشترک تالیف رشته هنر
 • عضو شورای سیاستگذاری آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان
 • نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه و رئیس کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی / پردیس هنر های زیبا

پروفایل

 • نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه و رئیس کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی 1399←…
 • عضو شورای سیاستگذاری آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان 1399←…
 • رئیس کمیته مشترک تالیف رشته هنر 1399←…
 • عضو هیات ممیزه مرکزی وزات علوم، تحقیقات و فناوری 1399←…
 • مسئول برگزاری آزمون علمی داوطلبان آزمون سراسری رشته نمایش 1399←…
 • عضو کمیته منتخب پردیس هنرهای زیبا 1399←…
 • دبیر و عضو شورای عالی انجمن خانواده و دانشگاه 1399←…
 • عضو حقوقی در اولین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران 1399←…
 • عضو هیات علمی شورای نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات شوراهای صنفی دانشگاه تهران 1399←1400
 • عضو شورای سیاستگذاری موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 1399←…
 • مسئول کمیته تخصصی رشته تئاتر دفتر آزمون سازی و و روان سنجی 1398←…
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات 1398←…
 • مسئول دوره تکمیلی آموزشی رشته های ادبیات نمایشی و مطالعات تئاتر 1398←…
 • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی هنر 1398←1400
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی رشته تئاتر 1398←1398
 • عضو کارگروه تخصصی هنر 1398←1398
 • عضو شورای سیاستگذاری مددکاری و اعطای وام به دانشجویان 1397←1399
 • رابط ویژه حقوق شهروندی دانشگاه تهران 1397←1399
 • رئیس کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 1397←1399
 • رئیس شورای سیاستگذاری واحد ارتباطات با خانه و مدرسه دانشگاه تهران 1396←1399
 • عضو هیات علمی شورای نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات شوراهای صنفی دانشگاه تهران 1396←1398
 • دبیر شورای سیاستگذاری آیین دانش آموختگی دانشگاه تهران 1396←1399
 • عضو هیات امنای موسسه هنرمندان پیشکسوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1396←1397
 • رئیس کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا 1396←1396
 • عضو گروه ناظر بر فعالیت کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران 1396←1398
 • رئیس هیئت داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1396 1396←1396
 • عضو کمیسون تخصصی فرهنگی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری 1396←1399
 • رئیس گروه تخصصی هنر 1396←1398
 • مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر 1396←1399
 • سرپرست کل اولین المپیاد ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور 1396←1396
 • عضو گروه تخصصی هنر شورای تحول 1396←1398
 • عضو شورای راهبری و سیاستگذاری دانشگاه عاری از دخانیات 1395←1398
 • رئیس هیئت داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 دانشگاه تهران 1395←1395
 • رئیس کمیته تخصصی فرهنگ و امور دانشجویی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1395←1396
 • عضو کمیته تخصصی تلفیق مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1395←1397
 • کنگره بین المللی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی 1395←1395
 • رئیس هیات داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394 1394←…
 • عضو کمیسیون تخصصی هنر هیئت ممیزه 1394←…
 • مدیر مسئول مجله ی شیوه 1394←…
 • دبیر کمیسیون ماده یک دانشگاه تهران 1394←…
 • عضو هیئت موسس انجمن دانش آموختگان پردیس هنرهای زیبا 1394←…
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی نامه هنرهای نمایشی وابسته به دانشگاه هنر 1394←…
 • سیاستگذاری مشاوره و بهداشت روانی دانشگاه 1394←…
 • سردبیر مجله گذر 1394←…
 • عضو هیئت ممیزه دوره شانزدهم دانشگاه تهران 1394←1396
 • سردبیر نشریه ی نقدنامه ی هنر 1394←…
 • دبیر علمی دومین همایش قرآن کریم و هنر 1394←…
 • ریاست هجدهمین دوره از جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران 1394←…
 • مشاور هنری شهرداری تهران 1394←…
 • عضو شورای علمی هفته پژوهش سینمای ایران 1394←1394
 • سردبیر مجله علمی- ترویجی برگ فرهنگ وابسته به معاونت فرهنگی دانشگاه تهران 1394←…
 • عضو پانزدهمین دوره هیات ممیزه دانشگاه تهران 1394←1397
 • سرپرستی رشته ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد 1394←…
 • عضو شورای تخصصی دوره دکتری داشکده هنرهای نمایشی و موسیقی 1394←1397
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی هنرهای زیبا (ویزه نامه هنرهای نمایشی)وابسته به پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1394←…
 • رئیس کمیته علمی همایش جستارهایی در باب هنر 3 1394←1394
 • رئیس کمیته علمی همایش جستارهایی در باب هنر 4 1394←1394
 • معاون فرهنگی دانشگاه تهران 1394←…
 • معاون فرهنگی دانشگاه تهران 1394←1397
 • عضو و دبیر نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه تهران 1394←1397
 • رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشجویان دانشگاه تهران 1394←1397
 • دبیر شورای تجدید نظر دانشجویان 1394←1397
 • عضو شورای دانشگاه تهران 1394←1397
 • عضو و دبیر شورای فرهنگی دانشگاه تهران 1394←1397
 • رئیس شورای بدوی انضباطی دانشجویان 1394←1397
 • عضو شورای سیاستگذاری سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1393←…
 • داور مسابقه بخش بین الملل سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1393←…
 • مدیرعامل موسس انجمن صنفی هنرمندان تئاتر 1393←…
 • سرپرست ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد 1393←1396
 • سرپرست رشته ادبیات نمایشی 1393←…
 • رئیس هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 1393←1394
 • رئیس هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران 1393←…
 • رئیس و عضو اصلی انجمن صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران 1393←1396
 • عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس انجمن صنفی هنرمندان 1393←…
 • عضو کمیته ی مشاوران جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهیان کشور 1393←…
 • رییس کمیته ی تخصصی هنر 1393←…
 • موسس انجمن صنفی هنرمندان تئاتر 1393←…
 • دبیر علمی همایش اقتصاد و هنر 1393←…
 • سرپرست کارگروه ویژه هنر 1393←…
 • سرپرست کارگروه ویژه هنر 1393←1396
 • رئیس گروه تخصصی هنر دفتر گسترش آموزش عالی 1393←…
 • رئیس گروه تخصصی هنر دفتر گسترش آموزش عالی 1393←1395
 • عضو هیئت داور آثار بخش مسابقه تئاتر صحنه ای هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران 1393←…
 • نماینده مورد وثوق وزارت علوم برای بازدید جامع و تخصصی از بخش های کالبدی دانشگاه هنر اصفهان 1393←1394
 • نظارت بر عملکرد دانشگاه ها 1393←…
 • عضو شورای سیاستگذاری مرکز تئاتر مولوی 1392←1394
 • عضو شورای سیاستگذاری مرکز تئاتر مولوی 1392←…
 • عضو هیئت داوران آثار بخش بین الملل و مدرسان هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران 1392←…
 • مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 1392←…
 • مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 1392←1394
 • مدیر مسئول خانه هنرمندان ایران 1392←…
 • دبیر نخستین سمینار علمی "نقد بومی نمایش" 1392←…
 • عضو شورای عالی مشاوران هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران 1392←…
 • عضو شورای عالی مشاوران هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 1392←1393
 • مدیر مسئول مجله ی "نمایشخانه" 1392←…
 • عضو شورای سیاستگذاری شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایرانی 1392←…
 • عضو شورای مرکز ملی استیژ ایران 1391←…
 • عضو شورای مرکز ملی اسیتژ ایران 1391←1393
 • داور بخش مسابقه بین الملل سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1391←…
 • عضو شورای سیاستگذاری آموزشی در سازمان بسیج هنرمندان 1391←…
 • عضو هیات تحریریه مجله نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 1391←1394
 • عضو کمیته برگزاری آزمون دکتری تئاتر 1391←…
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی "نامه هنرهای نمایشی" 1391←…
 • عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی 1391←…
 • عضو شورای سیایتگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی 1391←1392
 • عضو شورای داوری بخش نمایشنامه نویسی سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس 1391←…
 • عضو شورای عالی ادبیات نمایشی 1391←…
 • مدیر مسئول مجله گذار 1391←…
 • عضو شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران 1391←…
 • رییس تماشاخانه ایرانشهر 1390←…
 • مشاور هنری شهردار تهران 1390←1393
 • مدیر اجرائی خانه ی هنرمندان ایران 1390←1392
 • مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 1390←…
 • ریاست اولین نمایشگاه بین المللی عرضه محصولات هنری ایرانی اسلامی 1389←1392
 • مسئول بررسی و مطالعه و تنظیم کننده پرنامه پنج ساله گروه نمایش 1389←1393
 • عضو شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر دانشگاهی 1389←1390
 • مشاور هنری شهردار تهران 1388←1390
 • عضو علی البدل هیات مدیره سازمان فرهنگی و هنری 1387←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه مرکزی انگلستان در بیرمنگهام ، ادبیات نمایشی

1378 ← 1382

M.S ، تربیت مدرس ، بازیگری و کارگردانی

1370 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، هنرهای نمایشی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی