سید مجتبی سجادی

سید مجتبی سجادی،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
Scopus
  • 213 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 552 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1384 ← 1389

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی صنایع

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1377 ← 1382

فعالیت های علمی