محمد رضا فراهانی

محمد رضا فراهانی،

دانشیار
  • مدیر گروه مهندسی مکانیک-ساخت و تولید پردیس البرز
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02188353893
اتاق : -
Scopus
  • 624 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 1039 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی مکانیک

1385 ← 1390

کارشناسی ارشد ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی مکانیک

1383 ← 1385

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک

1379 ← 1383

فعالیت های علمی