محمدرضا بختیاری زاده

محمدرضا بختیاری زاده،

دانشیار
  • استاد راهنمای آموزشی (کارشناسی ورودی 92)
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 414 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 594 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • استاد راهنمای آموزشی (کارشناسی ورودی 92) 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1387 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1385 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی علوم دامی

1381 ←

فعالیت های علمی