مسعود ربانی

مسعود ربانی،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی کسب و کار
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 4741 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 7630 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی صنایع

1373 ← 1377

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1367 ← 1370

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1363 ← 1367

کلمات کلیدی