مریم پازکی

مریم پازکی،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 150 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی