سیداحمد موثقی گیلانی

سیداحمد موثقی گیلانی

مرتبه علمی : استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112325
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، نیو ساوت ولز ، علوم سیاسی

1372 ← 1376

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1361 ← 1365

کارشناسی ، علامه طباطبائی ، علوم سیاسی

1354 ← 1358

کلمات کلیدی