مصطفی صفدری رنجبر

مصطفی صفدری رنجبر،

استادیار
  • معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی-پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
Google Scholar
  • 106 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی