عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112372
اتاق : -
Scopus
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 80 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، تهران ، سیاست‌گذاری راهبردی

1382 ← 1384

Ph.D ، علوم و تحقیقات ، علوم سیاسی

1378 ← 1382

M.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1367 ← 1369

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، اقتصاد

1350 ← 1354

فعالیت های علمی