بهزاد مشیری

بهزاد مشیری،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | فناوری اطلاعات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084342
اتاق : 601-2
Scopus
  • 2200 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 3236 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، داشگاه منچستر، انگلستان ، مهندسی سیستمهای کنترل

1367 ← 1370

M.S ، دانشگاه منچستر، انگلستان ، مهندسی سیستمهای کنترل

1365 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1362

فعالیت های علمی