محمد مشاری

محمد مشاری

مرتبه علمی : استادیار
  • رییس شعبه محیط زیست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • سرپرست گرایش مدیریت محیط زیست
دانشکده محیط زیست
Google Scholar
  • 12 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • رییس شعبه محیط زیست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1401←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مهندسی منابع طبیعی

1391 ← 1397

M.S ، تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی

1373 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، مهندسی منابع طبیعی

1368 ← 1373

کلمات کلیدی