ایوب محمدیان

ایوب محمدیان،

استادیار
 • سرپرست مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
Scopus
 • 87 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 201 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • سرپرست مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت 1400←1402
 • مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت 1398←1399
 • عضویت در کمیته علمی اولین لیگ بازی های کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←1398
 • عضو کمیته علمی و ممیزی جایزه تحول دیجیتال در محور نوآوری دیجیتال 1397←1397
 • عضویت در شورای علمی پژوهشکده سیاستگذاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397←1399
 • عضویت در کمیته علمی و اجرایی برگزاری رویداد چالش نوآوری باز در سمپوزیم IST2018 1397←1397
 • رئیس مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←1398
 • عضو کمیته علمی کنفرانس شهر مجازی 1396←1396
 • مسئول آموزش های مجازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1395←1396
 • کمیته جایزه ملی کیفیت بنگاه های خدماتی 1395←1395
 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس سیستم های اطلاعاتی 1395←1395
 • عضویت در کمیته جایزه ملی تحول دیجیتال کنفرانس سیستم های اطلاعاتی 1395←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Diplom ، دبیرستان شهدا 2 ، ریاضی فیزیک

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت سیستم

1387 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت فناوری اطلاعات

1381 ← 1384

B.S ، دانشگاه مازندران ، مدیریت بازرگانی

1377 ←

فعالیت های علمی