علی معینی

علی معینی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 542 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
 • 1401 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

پروفایل

 • عضویت در کار گروه مشورتی وزیر در حوزه فضای مجازی 1394←1395
 • کمیته اجرایی علم الکتونیک کشور 1394←1396
 • دبیر شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت عتف 1392←1398
 • مدیر کل تحول اداری و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1392←1398
 • عضو شورای پژوهشی مرکز انفورماتیک 1387←1389
 • سرپرست مرکز آموزشهای الکترونیکی 1382←1385
 • ریاست مرکز انفورماتیک 1381←1390
 • معاون مرکز انفورماتیک 1376←1381

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ساسکس ، برق

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، برق

1355 ← 1365

فعالیت های علمی