مریم نوروزی

مریم نوروزی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
Scopus
  • 249 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • یادگیری ماشین در مدل سازی و پیش بینی منتنی بر داده 1402←1402
  • متاورس و کاربردهای آن در محیط یادگیری نوین 1402←1402
  • دانش افزایی راهکارهای افزایش میزان رویت پذیری و اثرگذاری مقالات علمی 1402←1402
  • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی