مریم نوروزی

مریم نوروزی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -
Scopus
  • 112 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی