محمدرضا نقوی

محمدرضا نقوی

مرتبه علمی : استاد
 • عضو کمیته تخصصی پژوهش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • عضو کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشک کشاورزی
 • مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران
 • مسئول دبیرخانه شورای معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های منطقه یک کشور و دبیرخانه دانشگاه‌های سطح یک کشور
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
Scopus
 • 3232 ارجاعات
 • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 7412 ارجاعات
 • 43 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • مسئول دبیرخانه شورای معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های منطقه یک کشور و دبیرخانه دانشگاه‌های سطح یک کشور 1397←…
 • مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران 1397←…
 • سرپرست شعبه مرکز رشد پارک علوم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1396←1397
 • عضو کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشک کشاورزی 1396←…
 • عضو کارگروه زیست بانک ها و ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری 1395←1397
 • عضو کمیته تخصصی اداره بورس و اعزام دانشجویان 1395←1396
 • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه 1395←1401
 • عضو کمیته تخصصی پژوهش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه 1395←…
 • معاون پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1393←1396
 • معاونت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1392←1393
 • رئیس دانشکده علوم و مهندسی 1391←1392
 • سرپرست گروه کشاورزی شورای برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، اصلاح نباتات بیو تکنولوژی

1376 ← 1380

M.S ، تهران ، اصلاح نبات

1373 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، زراعت و اصلاح نبات

1369 ← 1373

کلمات کلیدی