محمود موسوی مشهدی

محمود موسوی مشهدی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1840 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2670 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.