محمود موسوی مشهدی

محمود موسوی مشهدی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1533 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 2199 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.