محمود موسوی مشهدی

محمود موسوی مشهدی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1608 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2357 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.