مهدی موسوی

مهدی موسوی،

دانشیار
 • ، سرپرست گرایش مکانیک سنگ دانشکده معدن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
مکانیک سنگ
شماره تماس : 82084243
اتاق : 1st floor
Scopus
 • 721 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 1175 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

پروفایل

 • ، سرپرست آزمایشگاه مکانیک سنگ 1397←1399
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده معدن 1396←1398
 • ، نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی 1396←1398
 • ، نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی 1395←1397
 • ، سرپرست گرایش مکانیک سنگ دانشکده معدن 1395←…
 • ، عضو هیئت مدیره انجمن تونل ایران 1392←1395
 • ، عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی معدن 1387←1389
 • ، ریاست دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران 1384←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کوئینز ، مهندسی معدن

1372 ← 1377

M.Sc ، امیر کبیر ، معدن استخراج معدن

1367 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، استخراج معادن غیرازرغال سنگ

1362 ← 1367

فعالیت های علمی