مرتضی محمدنوری

مرتضی محمدنوری،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : 02161112350
اتاق : -
Scopus
  • 272 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، راهنمایی دانشجویان علوم کامپیوتر 94 به عنوان استاد راهنما 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، ریاضی محض

1388 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ریاضی محض

1378 ← 1384

فعالیت های علمی