محمد مهدی نصیری خونساری

محمد مهدی نصیری خونساری،

دانشیار
 • سرپرست گروه صنایع پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری آموزش‌های نیروی انسانی دانشگاه تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری موزه‌های دانشگاه تهران
 • دبیر کارگروه نیازسنجی آموزش‌های نیروی انسانی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی | مهندسی صنایع
شماره تماس : 82084485
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 466 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
 • 721 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

 • دبیر کارگروه نیازسنجی آموزش‌های نیروی انسانی دانشگاه تهران 1399←1402
 • عضو شورای سیاستگذاری موزه‌های دانشگاه تهران 1399←1402
 • عضو شورای سیاستگذاری آموزش‌های نیروی انسانی دانشگاه تهران 1399←1401
 • کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران 1398←1399
 • دبیر مراسم تجلیل از بازنشستگان سال 1395 دانشگاه تهران 1396←1396
 • سرپرست گروه صنایع پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1396←…
 • کارگروه بازنگری فرایندهای آموزش 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی