محمد مهدی نصیری خونساری

محمد مهدی نصیری خونساری

مرتبه علمی : دانشیار
 • سرپرست گروه صنایع پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی | مهندسی صنایع
شماره تماس : 82084485
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 910 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
 • 1409 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

 • دبیر کارگروه نیازسنجی آموزش‌های نیروی انسانی دانشگاه تهران 1399←1400
 • عضو شورای سیاستگذاری موزه‌های دانشگاه تهران 1399←1400
 • عضو شورای سیاستگذاری آموزش‌های نیروی انسانی دانشگاه تهران 1399←1400
 • کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران 1398←1399
 • دبیر مراسم تجلیل از بازنشستگان سال 1395 دانشگاه تهران 1396←1396
 • سرپرست گروه صنایع پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1396←…
 • کارگروه بازنگری فرایندهای آموزش 1395←1397
 • استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع - برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها

… ← 1383

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع - صنایع

… ← 1385

P.H.D ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

… ← 1390

کلمات کلیدی