مازیار مظفری فلارتی

مازیار مظفری فلارتی،

استادیار
  • تدریس 3 واحد درس در دانشکده روابط بین الملل
دانشکده مطالعات جهان
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 171 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • تدریس 3 واحد درس در دانشکده روابط بین الملل 1401←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه باند ، کارشناسی ارشد روابط بین الملل

… ←

Ph.D ، دانشگاه کویینزلند ، دکتری علوم سیاسی

… ←

B.S ، دانشگاه باند ، کارشناسی مطالعات بین الملل

… ←

کلمات کلیدی