محسن مهرآرا

محسن مهرآرا،

استاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 8057
اتاق : -
Scopus
  • 142 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 1674 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، اقتصاد

1374 ← 1379

فعالیت های علمی