محمدمهدی عزیزی

محمدمهدی عزیزی،

استاد
 • ، رئیس هیات داوری گروه آموزشی هنر در فرایند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ، عضو کار گروه هنر و معماری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • ، عضو کمیته برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه تهران
 • ، رئیس دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • ، عضو کمیته تخصصی هنر و معماری انتشارات دانشگاه تهران
 • ، رئیس هیئت داوران گروه تخصصی هنر جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال 1397
 • ، دبیر علمی "کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری"
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
شماره تماس : 02166414841
اتاق : -
Scopus
 • 13 ارجاعات
 • 3 h-Index

پروفایل

 • ، دبیر علمی "کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری" 1398←1398
 • ، عضو گروه تخصصی شهرسازی، شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←1398
 • ، عضو "کارگروه معماری و شهرسازی" در "شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی" - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395←1397
 • ، عضو کمیته داوران "همایش بین المللی شهر جدید" 1395←1396
 • ، عضو کار گروه هنر و معماری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1394←…
 • ، عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه تهران 1393←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه سیدنی، استرالیا ، شهرسازی

1370 ← 1374

M.Sc ، تهران ، شهرسازی

1363 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، کارتوگرافی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی