محمدمهدی عزیزی

محمدمهدی عزیزی،

استاد
 • رئیس هیات داوری گروه آموزشی هنر در فرایند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو کار گروه هنر و معماری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • عضو کمیته برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه تهران
 • عضو کمیته تخصصی هنر و معماری انتشارات دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه تخصصی شهرسازی (وزارت علوم)
 • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
شماره تماس : 02166414841
اتاق : -
Scopus
 • 13 ارجاعات
 • 3 h-Index
Google Scholar
 • 298 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پروفایل

 • دبیر علمی "کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری" 1398←1398
 • عضو گروه تخصصی شهرسازی، شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←1398
 • عضو "کارگروه معماری و شهرسازی" در "شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی" - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395←1397
 • عضو کمیته داوران "همایش بین المللی شهر جدید" 1395←1396
 • عضو کار گروه هنر و معماری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1394←…
 • عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه تهران 1393←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه سیدنی، استرالیا ، شهرسازی

1370 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، شهرسازی

1363 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، کارتوگرافی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی