محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
اتاق : -
Scopus
  • 25 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی