محمد محجوب

محمد محجوب،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02188005677
اتاق : -
Scopus
  • 1197 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 1829 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

پروفایل

Assistant Professor, University of Tehran, 1997-2004

Associate Proferssor, University of Tehran, 2005-2011

Professor, University of Tehran, 2012-2017

  • مدیر گروه مهندسی مکاترونیک 1394←1395
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی 1393←1396
  • نایب رییس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران 1389←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

… ←

دکتری ، دانشگاه واترلو ، مهندسی مکانیک

1370 ← 1374

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1368

فعالیت های علمی